T R X     KaeFeLek  FP-1  2015

BLOKI TRXA

Blok LPF, ZAS, Mcz.

Front panel z  DDS 

Płytka główna p.cz.

Filtry pasmowe i kwarcowe

Płytka nadajnika

dokumentacja z serwera 420M dysk google

Strona  domowa sp2fp

Artykuł w Świat Radio 1/2017
kaefelek


Przedstawiam projekt amatorskiego TRXa cw/ssb na pasma
80 i 40m budowanego w klubie sp2kfl Włocławek

Konstrukcja sp2fp  ( ex - sp2ofp )
Część  odbiorcza oparta o układy scalone "Analog Devices"

Główne parametry Trxa :
IP3 + 25dbm , czułość poniżej 1uV, dwa filtry 6 kwarcowe 10MHz szer.  2600 i 500 kHz, plus regulowany filtr 3 kwarcowy 500-3000 przed detektorem . Załączany wzmacniacz odb. + 10 db
Mieszacz AD831, wzm.p.cz. 2 x AD602, demodulator NE 602, obwody pasmowe nadawczo-odbiorcze
cewki TOKO kondensatory w obwodach w.cz. smd C0G

Arw det. AD8307 na częstotliwości pośredniej, z zawieszaniem automatyki zakres regulacji 88 db z dodatkową ręczną regulacją wzmocnienia.
Moc nadawcza do 25 Wat  przy 14V możliwość pracy przy napięciu od 10,5 V ( moc 12 wat )
 przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Wszystkie potrzebne obwody przełączane przekaźnikami.
Wspólne układy  N/O: Filtry LPF, Filtry Pasmowe, Mieszacz , Filtry Kwarcowe, DDS, BFO,  zasilanie większości modułów stabilizatorem super LDO 10V
Założenie - brak połączeń stałych między płytkami, wykorzystanie obudów od radiotelefonów Radmor.  Zastosowane elementy  smd nie mniejsze jak 1206,  dodatkowo część elementów przewlekanych.
NIE POSIADAM PŁYTEK ANI ZESTAWÓW DO ZŁOŻENIA TRXA
Udostępniam pełną zgromadzoną dokumentację.